06 - 1277 5094

Omgaan met conflicten

De taakverdeling in het huishouden, een verschil van mening op het werk, idealistische overtuigingen: allemaal mogelijke aanleidingen voor een ruzie of conflict. Vaak speelt er bij een conflict meer mee dan alleen de inhoud van het meningsverschil. De meeste mensen hebben niet geleerd hoe ze met ruzies moeten omgaan, wat kan leiden tot spanning en stress. Er komen allerlei emoties boven, zoals woede, angst, teleurstelling of schaamte. Wil je conflicten graag op een constructieve manier leren oplossen? Als ervaren psycholoog kan ik je daarbij goed helpen.

Omgaan met conflicten: 5 stijlen

Een verschil van mening leidt tot een conflict als mensen niet goed naar elkaar luisteren of erg van elkaar verschillen. Het helpt al enorm als je inziet dat er verschillende stijlen zijn om met een conflict om te gaan. Grofweg zijn er vijf strategieën: strijden, aanpassen, vermijden, samenwerken en onderhandelen. Er is geen sprake van een goede of slechte stijl. De stijl die je kiest, is onder meer afhankelijk van de relatie die je met de ander hebt. Een ober die je nooit meer ziet, vraagt om een andere aanpak dan de collega met wie je iedere dag werkt.

Empathische assertiviteit bij conflicten

In mijn praktijk in Leiden laat ik je in een aantal sessies de voor- en nadelen zien van stijlen van conflicthantering. Als psycholoog kies ik voor een constructieve aanpak, zoals het begrijpen van elkaars standpunten en het kijken naar een gezamenlijk belang. Ik maak daarbij veel gebruik van empathische assertiviteit. Dat betekent dat je in een conflict niet alleen voor jezelf opkomt en je eigen gevoelens benoemt, maar ook laat merken dat je begrip hebt voor de ander. Door te oefenen met de verschillende stijlen, zal je in staat zijn beter met conflicten om te gaan zonder dat je emotioneel uit balans raakt.

Wil je dit ook graag leren?

Heb je het idee dat je er baat bij zou hebben als je beter leert omgaan met conflict situaties en de emoties en reacties die hierbij komen kijken? Neem dan eens contact met mij op via deze site. Ik hoor graag van je.
Psycholoog Ludwig leiden
Yvonne Ludwig
  • Geregistreerd psycholoog
  • Vergoeding mogelijk
  • Ook zonder verwijsbrief
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact