06 - 1277 5094

Over cognitieve gedragstherapie in Leiden

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve therapie voor het bestrijden van angst en depressie. Bij deze vorm van psychotherapie gaan we samen op zoek naar jouw denkpatronen. Gedachten waardoor jij je slecht voelt, buigen we om naar positieve gedachten, of 'helpende gedachten'. Als ervaren psycholoog in Leiden heb ik al veel mensen op deze manier kunnen helpen.

Gedachten ombuigen met cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie vertel jij eerst wanneer je je bijvoorbeeld somber of afgewezen voelt. Vaste denkpatronen als 'niemand vindt mij aardig' of 'Ik haal dat examen nooit', buigen we om naar een realistischer beeld waarbij jij je beter voelt. Bij cognitieve gedragstherapie leer je anders denken in 'helpende' gedachten. Want zodra je anders leert denken, ga je je ook beter voelen.

Minder moeten met RET

Een bijzondere vorm van cognitieve gedragstherapie is Rationeel Emotieve Therapie. Deze therapie is effectief bij onder andere faalangst, fobieën of examenvrees, waarbij je van alles moet en vaak veel te hoge eisen aan jezelf oplegt. Doordat je hier niet aan kunt voldoen, voel je jezelf waardeloos of ben je snel boos op anderen. RET maakt je bewust van het irrationele karakter van deze hoge eisen. Tijdens de therapie focussen we ons op jouw gedachten bij een bepaalde gebeurtenis en toetsen deze aan de realiteit. Door de gedachten te onderzoeken en door bevragen, beargumenteren en tegenspreken buigen we deze dwingende gedachten tijdens de therapie om naar een andere, realistischer, manier van denken.
Psycholoog Ludwig leiden
Yvonne Ludwig
  • Geregistreerd psycholoog
  • Vergoeding mogelijk
  • Ook zonder verwijsbrief
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact